Windmill | Mediterrània de Geoserveis

Comptem amb un equip tècnic amb una alta qualificació professional especialitzat, des del 1996, en els diferents camps de la geotècnia i les estructures.

Contacte
Tarragona
OficinaCarrer de Sant Pere, 7, Baixos
43004 Tarragona
Telefon+34 877 019 951
Barcelona
OficinaCarrer de l'Autonomia, 6, Baixos
08014 Barcelona
Telefon+34 936 888 334
València
OficinaCarrer del professor Beltrán Báguena, 4,
Trade Center - Oficina 304
46009 València
Telefon+34 960 061 794
Serveis
Geologia

-Cartografia geològica i temàtic.
-Prospecció de pedreres, cubicatges i projectes de restauració.
-Avaluació de recursos d’àrids.
-Anàlisis d’estabilitat de talussos, vessants i pendents.
-Estudis de contaminació de sòls i aigües.

Hidrogeologia

-Informes hidrogeològics
-Avaluació de reserves hídriques
-Estudis d'inundabilitat.
-Estudis de permeabilitat.
-Prospecció d'aqüífers. Perímetres de protecció.

Geotecnia

-Estudis geotècnics per a projectes i obres.
-Sondeigs a rotació per a reconeixements geotècnics i geològics.
-Penetròmetres dinàmics DPS i DPSH.
-Penetròmetres estàtics CPT i Piezoconos CPTU.
-Assaigs de laboratori en mecànica de sòls i roques.

Medi ambient

-Informes ambientals per al planejament.
-Estudis i avaluacions d'impacte ambiental.
-Estudis d'impacte paisatgístic.
-Itineraris de natura i senyalització.
-Edició de material pedagògic.